Hvordan forhindre seksuelle overgrep?

Kunnskap er nøkkelen

Rundt 90 % av seksuelle overgrep mot barn begås av noen som allerede har en relasjon til barnet. Men det mange ikke vet, er at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn begås av – andre barn*.

Hvem er disse barna, og hvordan kan vi hjelpe dem med å forhindre problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA)?

En viktig film

I etterkant har Stendi opplevd stor etterspørsel av filmen, fra fagfolk som har lyst til å dele denne med sine kollegaer og samarbeidspartnere.

Wenche WithSeniorrådgiver, Stendi

Bakgrunnen for filmen

Flere av barna Stendi får forespørsel fra det offentlige om å gi et fosterhjemstilbud til, har en problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Tidligere ønsket nesten ingen av våre fosterhjem å ta imot barn og unge som hadde begått grenseoverskridende seksuelle handlinger mot andre barn.

Vi håper og tror filmen kan bidra til å øke kunnskapsnivået om denne gruppen barn, og skape en bredere forståelse av hvor viktig det er med tidlig hjelp.

For ved å gå tidlig inn med riktig hjelp til et barn eller en ungdom med skadelig seksuell atferd, hjelper vi samtidig andre barn – med å unngå å bli ofre for seksuelle overgrep.

Filmprosjektet gjør Stendi til en leverandør av kvalitetsinnhold, plasserer dem som en kunnskapsleder, samt viser et samfunnsansvar ved å investere i viktig kunnskapsformidling.

Vi er eksperter på å formidle vanskelige tema.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg og ditt prosjekt!