Skip to main content

H vor mye koster en bil?  Det kommer selvsagt an på hva slags bil en skal ha. Slik er det også med film. Premisset er alltid at en film skal være en investering som lønner seg, for eksempel i form av økt stolthet, kunnskap, tillit, eller i rene salg. For å komme dit, kreves det ulik kvalitet på filmen etter hva slags konsept som skal lages og hva slags kunde du representerer.

Mens det for en billigbutikk kan være et poeng at filmen ser “billig” ut, og dermed forsterke deres image som billig, er det motsatt for et eksklusivt bilmerke. Der må kvaliteten av bilen gjenspeiles i all kommunikasjon for å forsterke følelsen av luksus, kvalitet og eksklusivitet.

Noen oppdrag er enkle og krever ikke noe forarbeid, og kan løses av en fotograf og klipper på to-tre dager til under 20.000,-. Men andre, mer avanserte jobber krever et grundig forarbeid, større crew og mer etterarbeid. Fordi hvert prosjekt er unikt, vil prisene varierer stort, fra 50.000,- til 1 million.

Kostnaden til en film påvirkes av:

 • Research & markedsanalyse
 • Konseptutvikling, manus og storyboard
 • Preproduksjon, casting og locationscouting
 • Antall opptaksdager
 • Type lys, filmutstyr og kamerakvalitet
 • Størrelse på crew
 • Antall skuespillere
 • Opptakssted, reise og opphold 
 • Antall dager redigering og etterarbeid
 • Spesialeffekter, grafikk i 2D eller 3D
 • Musikk – spesialkomponert eller ferdiglaget?
 • Voiceover og lydetterarbeid
 • Fargekorrigering
 • Antall versjoneringer
 • Markedsføringsbudsjett 
 • Hvor stort crew er nødvendig?

  Mange oppdrag løses av 1 person, som har flere roller: Fotograf, lysmann, regissør, produsent og til og med lydmann. For mange jobber kan dette være tilstrekkelig. Men det sier seg selv at det er mye å holde fokus på for en enkelt sjel.

  Har man budsjett til å ha 5 spesialister til hvert sitt fagfelt vil kvaliteten bli bedre, enn om 1 person skal gjøre alt.

  For større produksjoner trenger vi mye utstyr for å oppnå et profesjonelt og estetisk uttrykk. Men jo mer utstyr vi bruker, jo mer tidkrevende er det å flytte og justere lys, kamera, monitorer, skinner, jib, finne strøm, justere og så videre. Det går ut over tiden vi har til selve filmingen. For å kompensere for dette, trengs det flere mennesker, slik at omriggingen går raskere, og vi får mer tid til opptaket.

  Anders klapper
  Regissør
  Lydmann
  Fotograf
  Co-regissør
  Produsent
  Sminke
  Kamera assistent
  Lysmann

  Hvor mange dager tar filminnspillingen?

  Filmproduksjon er tidkrevende. I planleggingsfasen regner vi ut hvor lang tid vi trenger på transport, pauser, til å rigge opp og rigge ned. Vi bryter så ned hvert eneste bilde som skal tas; Hvor mye tid trenger vi for å gjøre oss klare, og hvor lang tid vi trenger for å filme. Etter dette er kalkulert, summerer vi opp det totale tidsbehovet. Dersom summen gjør at budsjettet blir for høyt, må vi justere på antall mennesker, utstyrsnivået, eller ambisjonsnivået.

  Hva slags kvalitet du trenger til ditt prosjekt finner vi ut av sammen.  Resten ordner vi.

  Hvor lenge skal filmen vare?

  Levetiden til filmen spiller også inn i kostnadsbildet. Kanskje ønsker du en dyrere og mer gjennomarbeidet film som skal fungere over flere år. Eller du ønsker lavere kvalitet og pris, slik at du kan lage flere, oppdaterte filmer med kortere varighet.

  Hva betyr lengden på filmen for kostadene?

  Lengden på den ferdige filmen har mindre å si for kostnaden. Det er arbeidet rundt som er viktig.  Det som har størst påvirkning er antall dager og antall mennesker som er involvert. Men en lengre film vil naturlig nok kreve flere opptaksdager, og lengre redigeringstid.

  Animasjon

  3D, spesialeffekter og animasjon kan være kostnadskrevende om det skal se fotorealistisk ut. 2D animasjoner og mer grafiske animasjoner er rimeligere. Hvilken animasjonsmetode som er best finner vi ut sammen.

  Musikk

  Musikk kan enten kjøpes ferdiglaget, eller spesialkomponeres. For avanserte filmer anbefaler vi alltid spesiallaget musikk, fordi musikk er bæreren av følelser. Den blir laget slik at den passer 100% til tempoet og innholdet i filmen. Musikken til hver sekvens endres for å skape akkurat den rette stemningen.

  Etterarbeid

  Etterarbeidet inkluderer gjennomgang av opptak, eventuell transkribering av opptak, manusarbeid, redigering, grafikk, musikkarbeid, lydmix, fargekorrigering og eksport. Jo mer tid vi har til denne viktige delen, jo mer profesjonell og imponerende vil filmen se ut til slutt.

  Oppsumering

  Vårt utgangspunkt er at en filmproduksjon skal være en investering som skal være lønnsom, og som blir et effektivt verktøy for endring.

  Vår jobb er å hjelpe deg å oppnå dine mål, ved å lage konsepter som lar seg gjennomføre innenfor de rammene som er tilgjengelig.  Å finne skjæringspunktet mellom kvalitet og pris slik at du får best mulig effekt.

  Anders Brekke Jørgensen

  Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.