Skip to main content

En filmproduksjon skal lønne seg. Her er noen perspektiver og regnestykker som kan hjelpe deg anslå hva du kan tjene på en film, som igjen vil hjelpe deg å bestemme hvor mye du bør investere i selve filmproduksjonen. Under kan du lese tre ulike eksempler.

Tilsammen skaper dette gode salg, høy lønnsomhet og en lysende fremtid. 

Men slik er det nok sjelden. Det er alltid et svakt ledd som kan bli bedre. Og filmproduksjon kan være verktøyet du trenger for å bli enda bedre.

Gjennom film kan du endre adferd, holdninger og beslutninger. Ved å fortelle gode historier som inspirerer, skaper mening, lyst og stolthet påvirkes følelsene. Følelser som siden er avgjørende for hva vi velger.

Skal du påvirke holdninger og avgjørelser må du ikke bare informere, men begeistre og skape de rette følelsene i mennesker. Det er krevende å gjøre gjennom kun tekst og bilder.  Film derimot, kan formidle er et effektivt verktøy for å kommunisere på et emosjonelt plan, samtidig som informasjon blir formidlet.

Film for eksternt bruk

Film kan formidle din historie, din visjon eller forklare et avansert produkt eller en tjeneste. Det skaper kjennskap, tillit og lyst, eller rett og slett øke dine salg. Det kan posisjonere deg i forhold til konkurrentene, og få frem din USP. (Uniqe selling point)

Et godt filmprosjekt krever at du har identifisert nøyaktig hva du ønsker å påvirke. Ofte hjelper vi våre kunder med dette, da det er lett å bli inhabil i forhold til sin egen arbeidsplass. Da er det ofte letter for oss som ser ting fra utsiden.

Case Study:
Eco Online

Et eksempel EcoOnline, et firma som leverer en god online løsning for kjemikaliehåndtering og sikkerhetsdatablad. Utfordringen var at deres potensielle kunder i små og mellomstore bedrifter ikke ser eller forstår behovet for det de selger.

Løsningen var en film som forklarer lovene som krever at kjemikaliehånteringen er på stell. I tillegg presenterer vi konsekvensene av å bryte lovverket. Til slutt kommer løsningen; en forenklet presentasjon av EcoOnline sitt system som gjør kundenes liv lettere.

Film for internt bruk

Gjennom film kan vi gjøre dine ansatte stolte, ved å gi dem en forståelse for hva de er en del av. Gjennom historier som berører kan de oppleve å bli sett, og å oppleve mer mening med sine arbeidsoppgaver. De kan bli mer serviceinnstilte, og motiverte for endring. Gode interne filmer fungerer også eksternt.

Case Study: Wilhelmsen Chemicals

I konseptet var vi opptatt av å synliggjøre for de ansatte hva Wilhelmsen Chemicals er en del av i en internasjonal sammenheng. Vi ville også fortelle en “askeladden-historie” om hvordan det hele startet, og hvor de er på vei.

Etter premieren har resultatet har blitt mer stolte ansatte, med et enda bedre samhold.

Ulike filmtyper

En filmtype kan være flere ting samtidig. En dokumentar kan også være content marketing. Film kan bytte sjanger midt i: En HMS film (Helse, Miljø, Sikkerhet) kan fint veksle mellom presentasjon av sikkerhetsrutiner og fiksjon, av hvordan ting ikke skal gjøres. Hva som er riktig for deg kommer an du skal oppnå, og hva dere egentlig driver med.

Det finnes mange verktøy i kassen når en skal lage en filmproduksjon.  Her er noen ulike filmtyper:

 • Reklamefilm

 • Contant Marketing Film

 • Dokumentar

 • Fiksjon

 • Kundereferanser / Testimonials

 • Visjonsfilmer

 • Verdifilmer

 • Jubileumsfilmer

 • HMS filmer

 • Nyheter

 • Animasjonsfilmer

 • Presentasjonsfilmer

 • Møtestarter

 • Virale filmer, etc.

Case Study:
Nord Lock

Filmen vi lagde for Nord-Lock er en kombinasjon av mange sjangre;

 • Dokumentar: Filmen er en innføring i hvordan vibrasjon påvirker bolter.

 • Content Marketing: Påstandene underbygges av laboratorietester.

 • Presentasjonsfilm: Vi viser hvordan Nord-Lock skiver virker, og hvilke fordeler det gir.

 • Animasjon: Den tekniske forklaringen er løst ved bruk av 3D animasjon.

 • Fiksjonsfilm: Siden det Nord-Lock egentlig selger er følelsen av trygghet, åpner og slutter filmen med å fortelle historien om ingeniøren som sitter trygt i et tog, fordi det er sikret med Nord-Lock.

Oppsumering

Følelser påvirker beslutninger, og film er best egnet til å påvirke dem. Hva som er riktig tilnærming og hvilken sjanger som passer best til din filmproduksjon er et resultat av en grundig metodikk, utviklet over lang tid.

Anders Brekke Jørgensen

Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.