Skip to main content

Teksting av film er et tema som de færreste har et forhold til, med mindre den er dårlig eller mangler. Men som avsender av film er det et viktig tema som er litt mer komplisert enn man skulle tro. Denne artikkelen søker å hjelpe deg med å finne ut hva som er riktig for din film.

REGLER FOR GOD TEKSTING

God teksting tiltrekker seg ikke oppmerksomhet. Dette er det som styrer alle valgene når vi tekster, du vil at seeren skal ta til seg filmen, ikke tenke på at den er tekstet. 

Muntlig språk inneholder ofte grammatiske feil eller formuleringer vi ikke ville skrevet som tekst. Men når vi tekster er det nettopp det vi gjør. Dermed blir vi noen ganger tvunget til å endre det som sies ordrett. Faren er at vi tiltrekker oss oppmerksomhet dersom vi for eksempel retter på grammatikken, eller tilføyer noe som ikke faktisk ble sagt. Derfor er teksting av film en balansegang og en serie av gode kompromisser.

God timing er også viktig. Teksten må ikke komme et millisekund før lyden, og den må stå lenge nok til at seeren rekker å lese den. En god regel er at du skal kunne rekke å lese teksten to ganger. Igjen, det handler om å ikke tiltrekke oppmerksomhet til tekstingen.

 

HVORFOR IKKE TEKSTE

Om du skal se en film på et språk du forstår, og lyden er god, ønsker du som oftest ikke tekst. Du ønsker ikke å lese teksten før den blir uttalt av en skuespiller, da mye av kommunikasjonen og ligger i hvordan ordene sies. Eller enda verre: du får poenget til vitsene før de blir sagt.

Du vil heller oppleve filmen, i stedet for å lese den. I tillegg er tekstingen en forstyrrelse rent estetisk.

 

HVORFOR TEKSTE

Den viktigste grunnen til å tekste film er selvfølgelig for at de med annet språk kan forstå filmen din. En annen viktig grunn er om filmen vises på en plattform der den ofte sees uten lyd eller eller med dårlige høyttalere. Ubekreftede tall sier at opp mot 85% ser video på Facebook uten lyd. Med andre ord, som en klok kollega sa en gang: “film på Facebook uten tekst er litt som å kjøpe en bil uten ratt”.

Mens YouTube oppgir at 93% ser med lyd. Plattformen filmen skal vises spiller altså en rolle i valget.

Det beste var jo om en som seer kunne velge, tekst eller ikke tekst? Du har to valg: å brenne inn teksten i bildet “closed captions”, eller såkalt “open captions”.

 

BRENNE INN TEKST (CLOSED CAPTIONS)

Å brenne inn tekst betyr at videofilen inneholder tekst som henger sammen med bildet. Fordelen med dette er at alle seere har tekst tilgjengelig, og du har 100% kontroll på det estetiske: bakgrunn, farger, font, skygger og plassering. Dette gjør det enkelt å forholde seg til, så dette er løsningen vi oftest leverer. Men dersom du vil vise filmen uten tekst må du operere med to forskjellige filmfiler.

 

.SRT TEKSTING (OPEN CAPTIONS)

Open captions gir seeren valg. Selve teksten ligger ikke oppå bildet, men bakt inn i videofilen, samt som en separat .SRT. Dette er fil med tekst og tidskoder, som også kan redigeres i en tekstbehandler som for eksempel Textedit på mac eller notepad på PC, begge ligger installert i operativsystemet. 

Filen ser slik ut:

1

00:02:17,440 –> 00:02:20,375

Dette er et eksempel på teksting

2

00:02:20,476 –> 00:02:22,501

Som en tekstefil ser ut.

SRT formatet er spesielt nyttig om teksten skal lages på flere språk. Filen kan sendes til oversettelsesbyråer, og tekstingen trenger ikke gå via produksjonsselskapet.  En film kan altså ha flere .SRT filer, slik at seer selv velger språk. 

Tekstens størrelse blir tilpasset skjermstørrelsen, slik at leseligheten blir god, men på små skjermer vil teksten dekke et større areal, og kan komme oppå eventuell annen grafikk som eksisterer i bildet. Du har mindre kontroll på plassering, font, farge etc.

Da må du gjøre litt koding;

 • Bold – <b>…</b> or {b}…{/b}
 • Italic – <i>…</i> or {i}…{/i}
 • Underline – <u>…</u> or {u}…{/u}
 • Font color – <font color=”color name or #code”>…</font> (as in HTML)
 • Line position – {\a7} would denote text should appear starting on “line 7.”

Filnavnet til .SRT filen er det som bestemmer hvilken tekst som vises, og må følges nøyaktig for at det skal fungere.

Navnekonvensjonene for SubRip-filer (SRT) er:

filnavn.[språkkode]_[landkode].srt

Det skilles mellom små og store bokstaver i språk- og landkoder. Språket må skrives med små bokstaver, og landet må skrives med store. En fil for amerikansk engelsk ser for eksempel slik ut: filnavn.en_US.srt

De vanligste er:

 • en_GB (engelsk – Storbritannia)
 • en_US (engelsk – USA)
 • nb_NO (norsk – bokmål)
 • nn_NO (norsk – nynorsk)
 • sv_SE (svensk)
 • da_DK (dansk)

Et siste poeng er at .srt filer gjør filmen mer søkbar for søkemotorer. Så om du bruker closed captions kan det være lurt å legge inn teksten som en del av filmens beskrivelse, for å ivareta søkbarhet.

TEKSTE I YOUTUBE

Du kan tekste film selv ved hjelp av YouTube sitt teksteverktøy. Når du er ferdig kan du laste ned en .srt fil sammen med filmen til for eksempel Facebook eller andre sosiale kanaler. 

GOTRANSCRIPT

Om du ikke vil gjøre det selv, er et rimelig alternativ GoTranscript. Du får 10% avslag om du bruker linken under:

https://gotranscript.com/r/feberfilm

Anders Brekke Jørgensen

Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.