Skip to main content

E-kurs er en svært effektiv læringsarena. Å utvikle innsikt og kompetanse påvirker beslutninger og adferd. Det kan være kostnadsbesparende og generere nye inntekter. Ekurs skaper alt fra økt kompetanse, mindre skader, mer salg, mindre supporthenvendelser til økt omsetning.

Tilgjengelig for kundene 24/7, hvor som helst, for alltid. 

FORSKJELLIGE TYPER E-KURS

E-kurs til alle bransjer med et undervisningsbehov, eller der spesiell kompetanse ønskes. 

 • Internopplæring for kostnadseffektiv kompetanseheving
 • Sikkerhetsopplæring for redusering av ulykker
 • Undervisning av kunder for å øke innsikt og betalingsvilje
 • Foredragsvirksomhet

E-kurs passer også godt inn i en content marketing strategi, der hensikten er å bygge brand ved å levere godt kvalitetsinnhold som kundene vil ha.

Les mer om content marketing her. 

Case Study // DENTILINE

DENTILINE leverer usynlig tannregulering ved hjelp av plastskinner som dytter tennene på plass. Utfordring for liten aktør med nytt og godt produkt var stor konkurranse fra internasjonale aktører. DENTILINE trengte å knytte til seg tannleger som kunne tilby behandlingen og deres produkt til kundene.

Men for å få tannleger til å tilby produktet trenger de mye informasjon. De vil ha svar på:

 • Hva er dette for noe?

 • Er det trygt og seriøst?

 • Hvilke kunder passer det for?

 • Hvordan gjør jeg det?

 • Hva kan jeg tjene på dette?

   

Alle punktene ble dekket i E-kurset, og daglig leder fikk vist frem seg selv og sitt firma på en seriøs og god måte. Fokuset var på at vi hjelper deg for å få dette opp å stå! I tillegg ble det utformet ferdig annonsemateriell som tannleger kan bruke, for å minske terskelen for å sette i gang.

PRIS
Tanken var å ta betalt 3000,- for kurset, en svært rimelig pris i forhold til hva tannlegen ville tjent på kun én eneste behandling. De valgte likevel å gi det vekk gratis, da det ville være mer lønnsomt om flest mulig tannleger ble sertifisert i deres løsning, og dermed bestilte skinnene fra DENTILINE.

ANNONSERING
Kurset ble promotert direkte mot tannleger via Epost, Facebook og LinkedIn, der det fortsatt er svært rimelig å treffe en smal gruppe som tannleger for en relativt liten sum.

RETURN ON INVESTMENT
Produksjonskostnaden var på 230.000,- eks mva. Inviesteringen har vist seg svært lønnsom. I tillegg sparte de store reise og kursutgifter i vårt langstrakte land. Deler av innholdet som ble laget for kurset fungerte også godt som innhold på bedriftens egne nettsider og i SoMe.

PRODUKSJON

DET FAGLIGE

Du er eksperten på ditt felt. Derfor er det effektivt å lage en skisse av kurset i powerpoint. Deretter kan vi bruke det som utgangspunkt for å planlegge navigasjonen, interaksjon. Det er også nødvendig for å budsjettere ytterligere innholdsproduksjon.

Eksisterende materiale kan også brukes, og vi kan rådgi i forhold til opphavsrett. Ofte vil det være nødvendig å produsere nytt materiale, som grafikk, voiceover, bilder, animasjon eller film. 

Du kan lære mer om  strategi og kommunikasjon, produksjon, distribusjon og budsjettering her.

PEDAGOGIKK

Sammen finner vi ut hvordan vi kan presentere innholdet deres på en pedagogisk og underholdene måte. Nøkkelen er å ha konstant variasjon av virkemidlene tekst, lyd, voiceover, bilde, grafikk og video for å holde brukeren engasjert i innholdet.

INTERAKSJON gjennom AKTIVITET

Vi bruker “gamification” prinsipper ved å appellere til menneskers tilfredsstillelse i å gjøre noe ferdig. Et annet viktig element er at interaktivitet skaper nettopp det ordet tilsier – INTERAKSJON gjennom AKTIVITET i det innholdet du skal lære.

Det er smart å dele opp teamet i flere kapitler som avsluttes med en liten test. Etter testen kommer du tilbake til hovedmenyen, med knapper som først blir grønne når hvert kapittel er gjennomført. Et enkelt men kraftfullt grep for å belønne og motivere brukeren til å få alle knappene til å bli grønne og gjennomføre kurset.

Vi kan skape ytterligere variasjon med å bruke andre virkemidler som drag & drop oppgaver. En annen mulighet er interaktive filmer, der seeren kan velge hva de vil gjøre i en gitt situasjon, og kan styre handlingen i en film.

Kombinert med godt faglig innhold vil summen av disse elementene resultere i engasjerende og effektive E-kurs. 

NAVIGASJON I E-KURSET

Vi har full kontroll på hvordan brukeren skal navigere seg gjennom kurset. Enten er det tvunget, slik at de må gjennomføre kurset i en bestemt rekkefølge. Det er også mulig å ha det åpent, slik at brukerne kan hente kun den kunnskapen de trenger. I tillegg kan du ha eksterne linker, kildeinformasjon og annen dokumentasjon integrert i kurset.

PRODUKSJON

Etter at vi er enig setter vi i gang koding og produksjon og testing. Etter noen runder med korrektur er kurset klart for publisering. Da gjelder det å ha planlagt hvordan kurset skal gjøres tilgjengelig på forhånd.

DISTRIBUSJON

Her blir vi litt teknisk. Om du vil kan du hoppe ned til neste kapittel som er litt mer artig: Hvor mye E-kurset skal koste.

OFFENTLIG eller BEGRENSET?

Når kurset er ferdig laster vi det opp på en server. Dersom det skal være gratis og åpent tilgjengelig, får du en vanlig internett link som kan åpne starte kurset. Det vil fungere i alle nettlesere og på nettbrett. E-kurs på mobil fungerer dårlig, da skjermen ofte blir for liten for en god brukeropplevelse.

Kurset kan også ligge bakenfor en innloggingsportal, for eksempel på ditt eksisterende system. Da kan man implementere egne betalingsløsninger for å ta betalt for kurset.

LMS – Learning Management System

LMS er nødvendig dersom du trenger oversikt over hvem som har tatt kurset. Det finnes både gratis systemer, som er mer komplekse å sette opp. Det finnes også enklere systemer levert av våre partnere som organiserer dette. 

Uavhengig av system er fordelen at du får oversikt over hvem som har tatt det, og kan purre på de som ikke har tatt det. Du får også oversikt over tidspunkt for fullført kurs, som kan være nyttig dersom kurset skal gjentas med visse mellomrom, som for eksempel brannkurs. 

LAGRING AV FREMDRIFT

Ikke alle går gjennom kurset sammenhengende. Hvis kurset ligger på åpent en server uten et LMS, vil nettleseren huske din fremdrift. Det fordrer at brukeren går gjennom hele kurset på samme enhet og samme nettleser. Dersom du velger et LMS system eller en kursplattform, vil det være innlogging som gjør at systemet kan huske fremdriften til brukeren på alle enheter.

DOKUMENTERING

Der loven stiller krav til kompetanse kan det være påkrevd å ha god dokumentasjon på at ansatte har fått opplæring. Det er mulig å legge inn E-kurs som krever pålogging med Min-ID, slik at du får kontroll og oversikt.

KURSPORTALER

Du kan også selge kurset ditt hos nettsteder som har samlet flere kurs, såkalt kursportaler. Da vil de ha et eget LMS system, som gjør det hele enkelt.  Tilbyderen vil ta en vesentlig kommisjon, rundt 30%, men det kan være verdt det siden du får tilgang til flere kunder som igjen kan øke antall salget.

Case Study // BRUK AV TVANG OG MAKT
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylke trengte å oppfylle lovens krav til kompetanse for helsearbeidere i temaet “Tvang og makt”. Løsningen ble et E-kurs som ligger på KS sine sider, og er tilgjengelig for helsepersonell i hele landet, med innlogging via Min-ID.

Til venstre ser du promoen som ble brukt for å selge inn kurset til andre fylker, mellomledere og ansatte.

Budsjettramme for dette prosjektet var i overkant av 500.000,- eks mva. Kurset er tatt av rundt 10.000 ansatte. Deler man produksjonskostnadene på antall deltagere, blir kostnaden 50 kr per ansatt.

BUDSJETT & ANNONSERING

HVA SKAL KURSET KOSTE?

For mange er E-kurs kostnadsbesparende fordi det letter gjennomføringen. For andre vil det være ønske om å tjene penger på investeringen, og selge E-kurset. Men hva skal det koste?

Spørsmålet er enkelt, men ofte vanskelig å svare på. Der er lurt å gå gjennom:

 • Hva finnes av konkurrerende kurs, og hva koster de?
 • Spesielle nisjer kan ha en større betalingsvilje
 • Engelsk eller norsk?
 • Hvor verdifullt er kunnskapen for kunden?
 • Hva slags muligheter har jeg for å selv å promotere kurset?
 • Hvor mange kurs må du selge før investeringen lønner seg?

For noen er det mest effektivt å gi vekk kurset gratis, slik som for DENTILINE som nevnt tidligere.

PRODUKSJONSBUDSJETT

Hva koster en bil? Det kommer selvsagt an på bilen. I vårt tilfelle kommer det an på størrelsen på kurset, og mengden av innhold som vi skal produsere, til hvilken kvalitet.

Et vanlig budsjett er fra 500.000,- til 150.000 eks mva.  

Våre prosjekter leveres alltid til rett tid, innenfor avtalt budsjett. Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer ditt budsjett.

ANNONSERING

Ditt kurs kan markedsføres effektivt via GoogleAds, Facebook eller LikedIn. Rapportene derfra analyseres og gir grunnlag for å justere annonsebudsjettet. Så lenge inntektene er større enn utgiftene kan dette automatiseres til å generere store, varige inntekter.

Vi anbefaler sterkt å lage en filmpromo for kurset ditt. Den bør være så lang at kunden klikker seg videre for mer informasjon. Den kan for eksempel bygges opp slik:

 • Skissere hvilket problem dette kurset kan løse for brukeren. 
 • Pirre interessen ved gi en problemstilling eller innsikt hentet fra kurset
 • Presentere kursets innhold
 • Ha fokus på hva du lærer
 • Resultatene E-kurset ditt vil skape
 • Bruke innsikten eller problemstillingen fra tidligere til et “Call to action”

Det er smart å kjøpe visninger av filmpromoen direkte mot din målgruppe på GoogleAds, Facebook og LinkedIn. Der er det fortsatt svært rimelig å treffe en smale målgrupper for en relativt liten sum. Vi samarbeider med byråer som styrer og justerer kampanjene for best effekt. De produserer detaljerte rapporter som gir grunnlag for å justeringer i annonsebudsjettet. Dersom annonsene har nok effekt på salget, kan budsjettet økes. Et annonsebudsjett per dag mellom 2000,- til 200,- kan rekke langt om målgruppen ikke er for stor.

 • Hvilket problem dette kurset kan løse for brukeren

 • Pirre interessen ved gi en problemstilling eller innsikt hentet fra kurset

 • Presentere kursets innhold

 • Resultatene Ekurset ditt vil skape

 • Call to action

KONKLUSJON

Brand deg selv eller din bedrift som thought leader og ekspert på ditt felt med E-kurs. Som kutter kostnader og generer langsiktige inntekter for deg eller ditt firma. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte om hvordan du kan lykkes med ditt prosjekt!

Anders Brekke Jørgensen

Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.