Skip to main content

For å sikre at din investering i filmproduksjon skal bli en suksess bruker vi en fast metodikk for å komme trygt i havn. Det sikrer at filmen blir best mulig, levert til rett tid, innenfor budsjettet. Det er fire hovedfaser:

 • Preproduksjon: Alle forbredelser

 • Produksjon: Selve opptaket

 • Post-Produksjon: Etterarbeidet

 • Distrubisjon:  Visningsflater

Gangen i prosjektet styres etter størrelse, kompleksitet og budsjett. Under er en beskrivelse av et litt større prosjekt:

Preproduksjon

Tilbud

For enkle produksjoner kommer vi med et enkelt tilbud basert på et møte eller mailutveksling. For større prosjekter, går vi gjennom en research-fase og skriver en omfattende prosjektbeskrivelse.

Research

I research-fasen må vi bli forstå med din bedrift ditt marked. Derfor kartlegger vi:

 • Din bedrift og din USP (Uniqe Selling Point)

 • Ditt marked og dine konkurrenter

 • Kundenes egentlige behov og prioriteringer

 • Hva slags mentale eller følelsesmessige hindre som står i veien for det du vil oppnå

 • Hva slags budskap du trenger å kommunisere

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er et strategisk dokument som oppsummerer researchen, og kommer med en kreativ løsning. Hvilken fortelling er mest effektiv for å skape den endringen hos seeren som vi ønsker?

Og hvordan kan vi produsere dette mest effektivt og med best mulig kvalitet – innenfor rammene som er tilgjengelig.

For det finnes mange verktøy i kassen når en skal lage en filmproduksjon.  Hvilken sjanger skal vi lage? Dokumentarisk, faglig, fiksjon, reality, nyhetsinnslag eller science fiction?

Prosjektbeskrivelsen inneholder også beskrivelse av:

 • Målgruppen eller personas

 • Kreativ løsning

 • Skissemanus

 • Hvordan filmen skal se ut visuelt

 • Referansefilmer som ligner det vi skal produsere

 • Hvem som skal utføre de ulike delene

 • Fremdriftsplan

 • Lanseringsplan

 • Budsjett

Dersom prosjektbeskrivelsen ikke stemmer med dine ønsker, kan vi diskutere og justere slik at vi begge har et korrekt og likt utgangspunkt for den videre prosessen.

Skrive Manus

Et ordtak i bransjen sier at manus skrives ikke, det skrives om. Det kan fort bli fra fire til ti versjoner av et manus før alle er enige om innholdet. Manuset er et arbeidsdokument som endres kontinuerlig, og er et uvurderlig verktøy for å lage gode filmer. Når vi lager intervjubaserte filmer, skriver vi et manus på hva vi ser for oss at intervjuobjektene skal si. Da blir det enkelt å stille de riktige spørsmålene som gir oss svarene vi er ute etter.

Tegne Storyboard

Storyboard er eller dreiebok er tegninger av hvert bilde i filmen. Det er et svært nyttig arbeidsredskap for alle som er involvert i filmen, slik at alle får en felles forståelse av hva som skal lages.

Det brukes mest når man filmer planlagte ting som fiksjon eller korte reklamer. I mange tilfeller er det lite hensiktsmessig, som for eksempel nå en lager en dokumentar der en ikke vet hva slags steder eller ting vi skal filme.

Casting

Dersom vi trenger skuespillere vil vi finne gode kandidater. Dersom du ønsker, kan du være med å velge. For større produksjoner der det er viktig å finne akkurat den riktige personen, bruker vi et casting-byrå som har et stort arkiv med talentfulle skuespillere.

Godkjenning

Før produksjonen settes i gang, blir forabeidet godkjent av deg slik at alle er enig om veien videre.

Produksjon

Selve opptaket tar vi oss av, men vi setter stor pris på at kunden deltar på opptaket, slik at de kan komme med innspill. Hvor involvert du ønsker å være, velger du selv.

Det er viktig at alle avtaler og godkjennelser er i orden. For den største fienden på et opptak er mangel på tid. Vi ønsker å bruke mest mulig tid på selve opptaket, og minst mulig tid på venting, forflytting og omrigging.

Post-Produksjon

I etterarbeidet vil vi klippe en røff versjon, slik at vi kjapt får en godkjennelse fra deg på at vi er på riktig vei. Slik hindrer vi at arbeid gjøres forgjeves. Så oppdaterer vi manus, og eventuell voiceover spilles inn.

Samtidig finner vi musikk, eller vi bruker vår komponist til å lage et spesiallaget musikkstykke. Deretter klipper vi flere versjoner, før klippen “låses” og godkjennes. Det vil si at alle er enig om hvordan filmen skal være, og at klippingen er ferdig.

Neste steg er lydmixing og fargekorrigering, før filmen eksporteres og leveres.

Distribusjon

Vi hjelper deg med å få filmen vist på nett og i sosiale medier. Vi er også opptatt av at du får størst mulig nytte av din investering i en filmproduksjon. Det handler om få vist filmen til flest mulig innenfor din målgruppe, slik at kostnaden per seer blir lavest mulig.

Evaluering

Vi ønsker å bli enda bedre på det vi gjør, og stiller gjerne på evalueringsmøter i etterkant.

Anders Brekke Jørgensen

Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.