Skip to main content

Redaksjonell omtale er verdt over ti ganger så mye som betalt innhold. Hvordan øke sjansen for å få din sak på trykk eller på TV? Det viktigste er å forstå hva slags vurderinger journalister tar før de bestemmer seg om din sak skal publiseres.

Nyhetskriterier for pressen

 • Aktuelt – Hva er det nye i saken? Gårsdagens nyheter kalles for historie.

 • Nært – En redningsaksjon av en katt i et tre er emosjonelt og fysisk nærmere leserne enn utryddingen av isbjørner langt unna.

 • Relevant – Hva gjør saken relevant for deres lesere?

 • Vesentlig – Har det noe å si?

 • Konflikt – En konflikt gjør saken mer interessant.

 • Eksklusitivitet – Øker sjansen for å få noe på, samtidig vil saken være brent når den først kommer – og ingen andre vil publisere den.

Gjør jobben for journalisten

Journalister er travle folk. Jo mindre jobb de må gjøre, jo større sjans er det for at du når gjennom.

Det er ikke lett å få innpass, men er du på offensiven og prøver jevnlig vil du oppnå resultater. Det gjelder å grave frem gode historier! For journalisten har sin lojalitet til sine lesere – ikke deg.

Det første du må gjøre er å se bedriften eller saken fra utsiden. Hvorfor er dette relevant? Hva er historien? Hva er vinkelen?

Skriv ulike vinkler på pressemelding etter hvem du prøver å nå. En nasjonal avis har andre krav til relevans og nærhet enn lokalavisen.  Hva betyr nyheten for lokalmiljøet? Hva betyr den for landet?

Har du noen tall eller fakta som kan bygge opp om din historie? Ser vi en endring eller en ny trend?

Tips for å skrive pressemelding

 • Sørg for å treffe nyhetskriteriene til pressen.

 • Lag din nyhet til en god historie!

 • Kan du personifisere nyheten slik at den blir mer menneskelig?

 • Skriv kort, maks en side totalt!

 • Begynn med det viktigste, og skriv slik at journalisten kan kutte nedenifra og opp, dersom de ikke vil bruke hele teksten.

 • Uttalelser eller sitat fra uavhengige kilder øker den redaksjonelle troverdigheten i saken din.

 • Statistikk og tall som viser en trend er bra å vise til.

 • Dobbelsjekk språk og staving. Noen ganger vil pressemeldingen bli klippet rett inn i avisen.

 • Legg ved linker til filmer, høyoppløselige bilder eller grafikk som de enkelt kan laste ned. Tjenester som wetransfer.com gjør det svært sikkert og enkelt.

 • Legg ved kontaktinformasjon til relevante personer som journalisten kan ta kontakt med.

 • Sørg for at personene du oppgir er tilgjengelige! Det høres ut som en selvfølge, men erfaring viser at det ikke er det. Lad mobilen!

 • Følg opp, ring og inviter.

 • Det kan være lurt å bygge relasjoner til én journalist, og tilby saken eksklusivt.

 • Dersom du ønsker en sperrefrist for når nyheten kan publiseres, vil nyhetsredaksjoner respektere dette.

 • Vær rask og spre publiserte artikler i sosiale medier, og gjerne kombinert med betalt annonsering.

Når er det best å sende ut pressemelding?

Følg med på mediebildet. Er det noen store saker som tar all oppmerksomheten? I så fall er det verdt å vente.  Men husk at redaksjonene legger planer dager i forveien, så ikke vent for lenge. Agurktiden er en god tid for å få på pressemeldinger, da er det mindre konkurranse om oppmerksomheten.

Mandag morgen er et godt tidspunkt å sende en pressemelding til journalister som kommer på jobb og ikke har noe på blokken for uken.

Anders Brekke Jørgensen

Anders er produsent, fotograf & regissør. Han har Bachelor i filmproduksjon og bakgrunn fra NRK. Som eier av Feber Film har han over 20 års erfaring med å kommunisere med film for store og små bedrifter.